ForsideFagbøgerLæs fagligtBestilKontakt
Sti: Forside : Læs fagligt
Læs fagligt

At læse er ikke bare at aflæse indholdet af en tekst. At læse er en aktiv proces, hvor vi genskaber indholdet af teksten ved at identificere de enkelte ord i teksten og ved at aktivere vores forhåndsviden om tekstens indhold.

Tekster fungerer som en slags skitser med huller eller indforståede elementer, og vi må gå teksten i møde med vores viden om tekstens emne og skabe mening og sammenhæng i tekstens informationer. Vi udfylder huller i tekstens informationer og skaber sammenhæng i dem ved at drage følgeslutninger på basis af tekstens informationer og den viden om verden, vi nu engang er i besiddelse af.

Under læsningen vil vores indre forestillingsbilleder om tekstens emne løbende blive suppleret, justeret og reorganiseret. Læseforståelse er således en aktiv meningssøgende proces, der forløber under læsningen, ikke et resultat af tekstlæsningen.

Om opgaverne

  • Opgaverne til Fagfilur er udarbejdet af Marianne Skovsted Pedersen og opfylder Fælles mål 2014.
  • Opgaverne til serierne Første Fakta, De små fagbøger og Dyr er på 1-2 sider og af ”Tjek din viden”-typen.
  • Opgaverne til De store fagbøger og faktisk! tager udgangspunkt i Elisabeth Arnbaks teorier om læsning og læring beskrevet i bogen Faglig læsning – fra læseproces til læreproces (Seminarieserien) og konkretiseret i Arnbaks undervisningsmaterialer til grundskolen:
    • Læsedetektiven 1 – Faglig læsning, elevbog og lærervejledning
    • Læsedetektiven 2 – Faglig læsning, elevbog og lærervejledning
    • Læsedetektiven 3 – Faglig læsning, elevbog og lærervejledning

De store fagbøger – en vejledning til opgaverne

Alle opgavesættene til De store fagbøger leveres som pdf-formularer. Det betyder, at hvert sæt både kan bruges som almindeligt print samt udfyldes på skærmen, hvor eleven skriver i svarfelterne og efterfølgende gemmer, mailer eller printer det udfyldte opgavesæt.