ForsideFagbøgerLæs fagligtBestilKontakt
Sti: Forside : Læs fagligt : Ordkendskabskort - mindmap - VØL-model
Ordkendskabskort - mindmap - VØL-model

Her finder du vejledninger og skabeloner til ordkendskabskort, mindmap og VØL-model.

Ordkendskabskort

Vejledning: Et ordkendskabskort indeholder fire forskellige komponenter:

  • En definition på begrebet
  • Nogle karakteristika (egenskaber) ved begrebet
  • Nogle eksempler på begrebet (fx underkategorier)
  • En sammenligning med et begreb eller en anden ting, som ordet ikke er.

Formål: Eleverne lærer om vigtige elementer i ordkendskab. Et ordkendskabskort giver eleverne et hurtigt overblik over væsentlige informationer om et fagords betydning og funktion, og de hjælpes til at strukturere deres viden om ordbetydninger.

Download ordkendskabskort

Mindmap

Vejledning: Et mindmap giver eleven et godt overblik over sin viden om et emne. Mindmaps kan benyttes på mange forskellige måder i elevens faglige læseprocesser:

  • Et mindmap kan benyttes som forberedelse af læsningen, ved at eleven aktiverer og får overblik over sin forhåndsviden.
  • Et mindmap kan fungere som ”bevis” på udbyttet af læsningen, ved at eleven tilføjer nye informationer til sit mindmap i en anden farve, så det tydeligt kan ses, hvad eleven har fået ud af at læse bogen.
  • Et mindmap kan fungere som huskeredskab, når eleven efterfølgende skal bruge den indhøstede viden.

Formål: Eleven skal skabe overblik over sin eksisterende viden om bogens emne.

Download mindmap

VØL-model

Vejledning: Modellen hedder VØL-modellen, fordi den tydeliggør sammenhængen mellem elevernes forhåndsviden om tekstens emne (V = hvad ved jeg allerede), elevernes læseformål (Ø = hvad ønsker jeg at vide?) og deres udbytte af tekstlæsningen (L = hvad har jeg lært?).

I VØL-modellen får eleverne konkretiseret sammenhængen mellem deres eksisterende viden om et emne og deres fortsatte arbejde med emnet på basis af deres egne ønsker og behov. Modellen understreger, at ny viden nødvendigvis må integreres med allerede eksisterende viden, når man skal lære noget nyt.

  • Eleverne noterer alt, hvad de ved af betydning for emnet, i venstre kolonne (V).
  • Eleverne ser deres stikord igennem og skriver hver især nogle spørgsmål, de gerne vil have svar på i teksten. Disse spørgsmål skrives i den midterste kolonne (Ø).
  • Efter eleverne har læst teksten, noterer de i den højre kolonne (L), hvad de lært af at læse teksten, og om de fik svar på deres spørgsmål.

VØL-modellen er særdeles velegnet til evaluering af elevernes faglige udbytte.

Download VØL-model

Formål: Formålet med at anvende denne model er at hjælpe eleverne med at udvikle bevidsthed om centrale elementer i en faglig læseproces.